0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Jakub Kosowski
۲
۳
Artur Grela
Finished
۰۹:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۰:۰۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۲۰
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۱:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۱۰
Lukasz Pietraszko
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Krystian Kolodziej
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۱:۴۰
Marcin Jadczyk
۱
۲
Filip Mlynarski
inprogress
۱۱:۴۵
Aleksander Lilien
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۸:۵۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۳۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۵۵
Lukasz Pietraszko
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۰:۳۰
Adrian Spychala
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۴۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۱۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۱۰:۱۰
Mariusz Baron
۰
۳
Kacper Slawinski
Finished
۱۰:۲۰
Adrian Spychala
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۲
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۱:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۲:۲۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۰۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۳:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۴۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۳۰
Adrian Wiecek
-
-
Artur Grela
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۰
Krzysztof Kapik
۱
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۸:۰۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۰۹:۴۵
Fomin Yurij
۳
۱
Pawel Adamus
Finished
۱۰:۳۰
Karol Wisniewski
-
-
Filip Mlynarski
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۵:۴۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۱۵
Jakub Kosowski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۵۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۵
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۵۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۵:۲۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۵:۲۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۶:۰۵
Mateusz Burkacki
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۱۰:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۱:۰۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۲۵
Mateusz Burkacki
۰
۰
Kacper Slawinski
inprogress
۱۲:۰۰
Maciej Podsiadlo
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Staszczyk Konrad
-
-
Miroslav Sklensky
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Adrian Spychala
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
World
Ping Pong Point
Roiland Dmytro
۲
۳
Sergey Osipov
Finished
۰۹:۱۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۰۹:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۱:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Sergey Osipov
Finished
۱۰:۴۷
Skorokhod Sergiy
۲
۲
Sergey Osipov
inprogress
۱۱:۴۷
Czech Republic
Pro League
Jiri Zuzanek
۲
۳
Milan Klement
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Lubas
۱
۳
Daniel Vrbecky
Finished
۱۱:۳۰
Eduard Sionkala
۲
۲
Dusan Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Oskar Spacek
۲
۳
Jaroslav Kasan
Finished
۱۰:۳۰
Robert Koczy
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Stach
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۱:۳۰
Dusan Stusek
۰
۰
Robert Koczy
inprogress
۱۲:۰۰
Milan Klement
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Dousa
۲
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۰۰
Jan Rajek
۳
۲
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Pechacek
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۱:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Marek Placek
Finished
۰۶:۳۰
Dominik Kuzma
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۷:۰۰
Radek Limbursky
۲
۳
Jiri Pechacek
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Miloslav Lubas
Finished
۱۰:۳۰
Vaclav Pech
۰
۳
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Lukas Krok
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Paril
۳
۲
Jiri Rezab
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۳:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Tomas Dousa
Finished
۰۷:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۲
Ladislav Zatecka
Finished
۰۸:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۸:۰۰
Karel Hons
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Dominik Kuzma
Finished
۰۴:۳۰
Marek Placek
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۵:۰۰
Milan Smrcek
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۵:۳۰
Alesh Bayer
۲
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۶:۰۰
Alesh Bayer
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۰۷:۳۰
Daniel Vrbecky
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Kasan
۰
۳
Jan Rajek
Finished
۱۱:۳۰
Marek Zaskodny
۰
۳
Ondrej Paril
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Paril
۳
۰
David Stusek
Finished
۰۰:۳۰
Petr Zivny
۳
۲
Tomas Trnka
Finished
۰۰:۳۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Vosyka
۳
۱
Vaclav Pech
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Rezab
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۰۱:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۱:۲۳
Ladislav Zatecka
-
-
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۵۶
Alesh Bayer
-
-
Dominik Kuzma
Finished
۰۲:۰۰
Milan Klement
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۲:۰۰
Petr Zivny
۱
۳
Tomas Trnka
Finished
۰۲:۰۰
Havel Ladislav
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۲۲
Robin Pacha
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Dousa
۳
۲
Marek Placek
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Dousa
-
-
Ladislav Zatecka
Finished
۰۲:۵۸
Ladislav Zatecka
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Svacha
-
-
Dominik Kuzma
Finished
۰۳:۱۸
Jiri Louda
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Robin Pacha
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Dominik Kuzma
-
-
Robin Pacha
Finished
۰۴:۱۵
Milan Smrcek
-
-
Tomas Dousa
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۳۰
Dominik Kuzma
-
-
Jiri Louda
Finished
۰۵:۲۶
Dominik Kuzma
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۵:۳۰
Milan Smrcek
-
-
Marek Placek
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Svacha
-
-
Robin Pacha
Finished
۰۵:۴۴
Vladimir Milata Jr.
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۷:۰۰
Oskar Spacek
-
-
Jaroslav Kasan
Finished
۰۹:۱۹
Radek Limbursky
۲
۳
Jiri Pechacek
Finished
۰۹:۲۸
Jiri Svec
-
-
Miloslav Lubas
Finished
۰۹:۲۹
Robert Koczy
-
-
Jiri Stach
Finished
۰۹:۳۰
Jan Rajek
-
-
Miroslav Vaclavik
Finished
۰۹:۵۸
Eduard Sionkala
-
-
Dusan Stusek
Finished
۰۹:۵۸
Karel Hons
-
-
Jaromir Vyboch
Finished
۰۹:۵۹
Daniel Vrbecky
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۰:۰۳
Jaroslav Kasan
-
-
Jan Rajek
Finished
۱۰:۲۱
Jiri Pechacek
-
-
Karel Hons
Finished
۱۰:۲۸
Jiri Stach
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۲۹
Miroslav Vaclavik
-
-
Oskar Spacek
inprogress
۱۰:۴۷
Jaromir Vyboch
-
-
Radek Limbursky
inprogress
۱۰:۵۶
Milan Smesny
-
-
Jiri Svec
inprogress
۱۰:۵۹
Dusan Stusek
-
-
Robert Koczy
inprogress
۱۱:۰۱
Miroslav Vaclavik
۰
۱
Oskar Spacek
inprogress
۱۲:۰۰
Milan Smesny
۰
۰
Jiri Svec
inprogress
۱۲:۰۰
Jaromir Vyboch
۰
۱
Radek Limbursky
inprogress
۱۲:۰۰
Oskar Spacek
-
-
Jan Rajek
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Jiri Svec
-
-
Daniel Vrbecky
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Radek Limbursky
-
-
Karel Hons
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Robert Koczy
-
-
Eduard Sionkala
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Jiri Stach
-
-
Dusan Stusek
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Jiri Pechacek
-
-
Jaromir Vyboch
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Jaroslav Kasan
-
-
Miroslav Vaclavik
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Miloslav Lubas
-
-
Milan Smesny
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Russia
Liga Pro
Pavel Semenov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۴۵
Albert Bogomolov
۲
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۸:۰۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Artemov
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۰۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Bakalin
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۲۰
Vasilii Obukhov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Dmitry Krivonos
Finished
۰۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۸:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۰:۳۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۱۵
Valery Kutin
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Dmitry Krivonos
Finished
۰۱:۴۵
Pavel Semenov
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۲:۰۰
Ivanov Alexander
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Krivonos
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۴۵
Valery Kutin
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۴:۰۰
Alexey Uvarov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۱۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۱۵
Evgenii Plotnikov
۰
۳
Albert Bogomolov
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Artemov
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Gushchin
۰
۰
Aleksey Lobanov
inprogress
۱۲:۰۰
Germany
Challenger Series
Dennis Klein
۳
۰
Liang Qiu
Finished
۱۱:۰۰
Mike Hollo
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
World
TT-CUP
Jan Masternak
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۰۰:۰۰
Jesse Oh
۲
۳
Henry Chau
Finished
۰۰:۱۰
Martin Topol
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۲۵
Milosz Kukawka
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۰:۳۰
Henry Chau
۳
۲
Brad Robbins
Finished
۰۰:۴۵
Vojteh Shanc
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۰:۵۰
Martin Stusek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۵۵
Maciej Kolek
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Cibik
۰
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۲۵
Gola Pawel
۲
۳
Jan Masternak
Finished
۰۱:۳۰
Filip Cernota
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۵
Maciej Kolek
۳
۱
Jan Masternak
Finished
۰۲:۵۰
Filip Cernota
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۵
Valois Kayque
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۰۳:۲۰
Zoladek Dariusz
۳
۰
Krzysztof Gola
Finished
۰۴:۰۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Jakub Caban
Finished
۰۶:۰۰
Krzysztof Gola
۳
۱
Jakub Caban
Finished
۰۸:۰۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Jakub Caban
Finished
۰۸:۴۰
Maciej Kolek
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۰۹:۳۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۰
Blazej Warpas
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۰:۳۰
Matachowski Bartosz
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۳۵
Fernandez Leoncio
۲
۳
Luciano Jang
Finished
۱۰:۴۰
Jiri Vorac
۱
۳
Vojteh Shanc
Finished
۱۰:۵۰
Maciej Kolek
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۰۰
Damian Bucko
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۱۱:۰۵
Jose L. Reverte
۳
۱
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۱۰
Christian Kratochvil
۰
۳
Jan Eibich
Finished
۱۱:۲۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۵
Maciej Stochmal
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Matachowski Bartosz
۱
۳
Jan Molenda
Finished
۱۱:۳۵
Fernandez Leoncio
۰
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۴۰
Jiri Vorac
۱
۱
Jan Eibich
inprogress
۱۱:۵۰
Zdenek Zahradka
۱
۰
Sebl Jachym
inprogress
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۰
۱
Maciej Stochmal
inprogress
۱۲:۰۰
Bartlomiej Molka
-
-
Damian Bucko
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Petr Oliver Korp
-
-
Sebl Jachym
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Jiri Vorac
-
-
Christian Kratochvil
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Martin Dolezal
-
-
Zdenek Zahradka
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵